U, de petitionaris

Krimp de luchtvaart

Deze petitie is te vinden op krimpluchtvaart.nl

Petitie

Wij

Bewoners van Nederland, 1.531.378 leden van deelnemende organsaties en ondertekenaars

 

constateren dat:

 • dat een forse krimp prima haalbaar is zonder dat dit de Nederlandse reiziger en economie ernstig schaadt; het overgrote deel van het vliegverkeer betreft overstappers die niet bijdragen aan het welzijn van Nederland en vliegtoerisme.

 • Om binnen de grenzen te blijven van wat de biosfeer nog kan opnemen aan broeikasgassen moet uitstoot van de luchtvaart afnemen.

 • De helft van de uitstoot wordt veroorzaakt door slechts 5% van de vluchten (lange afstand). Veertig procent van het verkeer bestaat uit veelvliegers (8% van totaal aantal unieke passagiers). En een groot deel van de passagiers die op Schiphol vertrekken en aankomen, stapten over op een andere vlucht van- of naar de eindbestemming.

 

en verzoeken

 • het aantal vliegbewegingen te beperken tot maximaal 350.000 per jaar en zo de uitstoot te halveren van broeikasgassen, stikstofoxiden en kankerverwekkende stoffen
 • de luchtvaart eerlijk- en veelvliegers zwaarder te belasten
 • af te zien van de opening van vliegveld Lelystad en Rotterdam, Eindhoven, Eelde en Maastricht Airport te sluiten voor commercieel verkeer

 • de luchtvaart bij te laten dragen aan de regeringsdoelstelling van 60% emissiereductie in 2030

 • de staatssteun en fiscale subsidies snel af te bouwen

 • het hubmodel van Schiphol en KLM versneld af te bouwen omdat de tientallen miljoenen overstappers geen economische waarde vertegenwoordigen maar wel zorgen voor veel overlast en vervuiling

 • vluchten te verbieden of zwaar te belasten naar bestemmingen die goed bereikbaar zijn met schonere vervoermiddelen zoals de trein

 • de luchtvaart af te stemmen op de behoefte van de Nederlandse markt

 • een einde te maken aan de nachtvluchten

 • te stoppen met de uitzonderingen voor de luchtvaart, zoals vrijstelling van brandstofaccijnzen, het nultarief van de btw, en de subsidies, staatssteun en aandelenaankopen

 • het luchtvaartbeleid te baseren op feiten in plaats van op ideologie

 • te zorgen voor gezonde werkomstandigheden en eerlijke betaling van grondpersoneel

 • boventallige medewerkers te begeleiden naar werk in sectoren met meer toegevoegde waarde voor de samenleving, zoals de energietransitie

Het antwoord

Krimp de luchtvaart

Deze petitie is te vinden op krimpluchtvaart.nl. Onderteken en doneer daar!

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Kabinet 
Petitieloket:
Einddatum:
30-05-2023 
Status:
Elders te tekenen 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Krimp de luchtvaart

Deze petitie is te vinden op krimpluchtvaart.nl. Onderteken en doneer daar! .

01-03-2023